Terveystieto, 2020

Terveystieto, 2020

  • Vastauksia 97 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (8.8.2019 - 8.8.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6267 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö97 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri97 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta96 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 10 s)
Osaaminen93 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 33 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
244
324
416
51
60
70
80
90
100
110
120