Historia, 2020

Historia, 2020

  • Vastauksia 83 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (5.6.2019 - 5.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6278 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö83 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri82 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta79 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 40 s)
Osaaminen78 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
224
327
411
56
60
70
80
90
100
110
120