Maantieto / maantiede, 2020

Maantieto / maantiede, 2020

  • Vastauksia 64 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (5.6.2019 - 5.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6278 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö64 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri64 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta64 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 30 s)
Osaaminen62 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 23 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
227
317
410
51
60
70
80
90
100
110
120