Englanti, 2020

Englanti, 2020

  • Vastauksia 159 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (2.4.2019 - 2.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8255 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö159 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri157 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta152 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen148 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
136
265
354
44
50
60
70
80
90
100
110
120