Äidinkieli, 2013

Äidinkieli, 2013

  • Vastauksia 314 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri295 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 21 s)
Laitteet ja ohjelmistot285 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 4 s)
Osaamiskartoitus (vanha versio)16 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 45 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)16 kpl(keskimääräinen vastausaika 16 min 14 s)
TVT-osaaminen286 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
28
323
434
541
62
70
820
965
1044
1141
1228