Äidinkieli, 1.1.2019-3.12.2019

Äidinkieli, 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 373 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö373 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri367 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 30 s)
Pedagoginen toiminta364 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen354 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
339
461
546
60
70
86
920
1029
11134
123