Fysiikka, 2020

Fysiikka, 2020

  • Vastauksia 194 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (5.6.2019 - 5.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6391 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö194 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri194 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta192 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 27 s)
Osaaminen189 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 17 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
127
279
361
427
50
60
70
80
90
100
110
120