Äidinkieli, 1.1.2019-9.11.2019

Äidinkieli, 1.1.2019-9.11.2019

  • Vastauksia 276 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 9.11.2018 - 9.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5815 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö276 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri273 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta272 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen265 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
339
461
546
60
70
86
920
1029
1140