Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-18.6.2019

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2019-18.6.2019

  • Vastauksia 87 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 18.6.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö87 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri87 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta84 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen85 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
432
522
60