Matematiikka, 2021

Matematiikka, 2021

  • Vastauksia 159 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (27.10.2020 - 27.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2477 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö159 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri157 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta156 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 32 s)
Osaaminen153 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
119
224
338
446
51
60
70
87
99
1015
110
120