Fysiikka, 1.1.2019-18.6.2019

Fysiikka, 1.1.2019-18.6.2019

  • Vastauksia 206 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 18.6.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö206 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri206 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Pedagoginen toiminta203 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 6 s)
Osaaminen202 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
230
348
476
541
60