Uskonto, 2020

Uskonto, 2020

  • Vastauksia 64 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5893 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö64 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri64 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Pedagoginen toiminta62 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 3 s)
Osaaminen61 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
216
323
49
51
60
70
83
91
103
110
120