Yhteiskuntaoppi, 2019

Yhteiskuntaoppi, 2019

  • Vastauksia 198 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö198 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri194 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta193 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 37 s)
Osaaminen186 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 19 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
215
328
425
521
60
70
85
99
1020
1155
1214