Biologia, 2013

Biologia, 2013

  • Vastauksia 200 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)7 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 20 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri191 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 10 s)
Laitteet ja ohjelmistot185 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 9 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)6 kpl(keskimääräinen vastausaika 15 min 51 s)
TVT-osaaminen189 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
25
39
424
525
60
70
815
944
1031
1126
1217