Elämänkatsomustieto, 2016

Elämänkatsomustieto, 2016

  • Vastauksia 63 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2016 - 31.12.2016 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5905 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri63 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 46 s)
Laitteet ja ohjelmistot60 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)
TVT-osaaminen60 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 42 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
133
27
38
48
52
60
70
80
92
101
111
121