Fysiikka, 2020

Fysiikka, 2020

  • Vastauksia 220 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6008 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö220 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri216 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta215 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 30 s)
Osaaminen212 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 20 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
127
279
361
427
50
60
70
88
91
1017
110
120