Äidinkieli, 1.1.2019-14.8.2019

Äidinkieli, 1.1.2019-14.8.2019

  • Vastauksia 185 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 14.8.2018 - 14.8.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6083 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö185 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri183 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Pedagoginen toiminta182 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 34 s)
Osaaminen177 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
339
461
546
60
70
84