Kemia, 2020

Kemia, 2020

  • Vastauksia 201 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6008 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö201 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri197 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta197 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 26 s)
Osaaminen194 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 14 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
268
352
430
50
60
70
88
91
1016
110
120