Kuvataide, 2013

Kuvataide, 2013

  • Vastauksia 53 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)3 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 1 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri49 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 21 s)
Laitteet ja ohjelmistot47 kpl(keskimääräinen vastausaika 11 min 42 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)3 kpl(keskimääräinen vastausaika 26 min 15 s)
TVT-osaaminen48 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
20
35
45
53
60
70
83
910
108
118
128