Saksa, 2020

Saksa, 2020

  • Vastauksia 79 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö79 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri78 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 44 s)
Pedagoginen toiminta76 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen73 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
222
314
413
51
60
70
80
92
107
1113
120