Uskonto, 2016

Uskonto, 2016

  • Vastauksia 118 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2016 - 31.12.2016 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6094 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri117 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 25 s)
Laitteet ja ohjelmistot111 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)
TVT-osaaminen111 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 14 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
162
216
310
411
57
60
70
81
97
101
112
121