Englanti, 2020

Englanti, 2020

  • Vastauksia 198 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.9.2019 - 19.9.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6260 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö198 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri193 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta188 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 7 s)
Osaaminen183 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
136
265
355
432
53
60
70
87
90
100
110
120