Historia, 2020

Historia, 2020

  • Vastauksia 114 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö114 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri113 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta109 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 14 s)
Osaaminen107 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 8 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
114
224
327
411
56
60
70
83
91
1013
1115
120