Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2014-2.10.2020

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2014-2.10.2020

  • Vastauksia 689 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2014 - 2.10.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 33729 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö559 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri552 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 32 s)
Pedagoginen toiminta546 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 24 s)
Osaaminen543 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 54 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri126 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 40 s)
Laitteet ja ohjelmistot123 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 16 s)
TVT-osaaminen127 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2014
2
21
37
40
58
60
70
80
917
1018
113
121
1
2015
0
20
33
45
50
60
70
81
99
103
115
1210
1
2016
21
26
33
43
53
60
70
80
90
100
110
120
1
2017
7
213
341
410
52
60
70
88
96
1019
1127
122
1
2018
13
221
373
422
54
60
70
87
912
104
112
120
1
2019
3
29
316
430
522
60
70
80
97
1011
1172
1221
1
2020
6
223
325
418
52
60
70
81
91
100