Äidinkieli, 2016

Äidinkieli, 2016

  • Vastauksia 274 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2016 - 31.12.2016 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6094 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri272 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 54 s)
Laitteet ja ohjelmistot268 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 24 s)
TVT-osaaminen271 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 26 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1123
245
328
435
521
61
70
81
910
105
115
120