Elämänkatsomustieto, 2018

Elämänkatsomustieto, 2018

  • Vastauksia 112 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö109 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri108 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 25 s)
Pedagoginen toiminta108 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 58 s)
Osaaminen105 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
222
348
414
55
60
70
84
98
106
111
120