Matematiikka, 2017

Matematiikka, 2017

  • Vastauksia 982 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö978 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri978 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 22 s)
Pedagoginen toiminta960 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 3 s)
Osaaminen944 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 20 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
148
2136
3374
478
527
62
70
834
936
1094
11129
1224