Kemia, 2023

Kemia, 2023

  • Vastauksia 66 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.9.2022 - 22.9.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1967 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö66 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri61 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 52 s)
Pedagoginen toiminta63 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen61 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
218
312
410
514
60
70
80
92
100
110
120