Musiikki, 2017

Musiikki, 2017

  • Vastauksia 151 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö151 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri150 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Pedagoginen toiminta144 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 53 s)
Osaaminen142 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
213
357
414
54
60
70
86
96
1018
1127
122