Kotitalous, 2018

Kotitalous, 2018

  • Vastauksia 201 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö199 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri199 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 52 s)
Pedagoginen toiminta194 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 4 s)
Osaaminen192 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
232
379
425
56
60
70
810
922
1015
114
120