Fysiikka, 2020

Fysiikka, 2020

  • Vastauksia 248 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö248 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri244 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta239 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 23 s)
Osaaminen238 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
127
279
361
427
50
60
70
88
91
1019
1117
129