Musiikki, 2021

Musiikki, 2021

  • Vastauksia 57 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3862 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö57 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 6 s)
Toimintakulttuuri56 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 49 s)
Pedagoginen toiminta50 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 46 s)
Osaaminen52 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
21
37
411
50
60
70
82
93
102
1128
120