Maantieto / maantiede, 2017

Maantieto / maantiede, 2017

  • Vastauksia 316 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö316 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri315 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Pedagoginen toiminta311 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 33 s)
Osaaminen307 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
240
3126
428
59
60
70
812
912
1030
1138
1213