Käsityö, 2018

Käsityö, 2018

  • Vastauksia 263 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö261 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri259 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 12 s)
Pedagoginen toiminta252 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 25 s)
Osaaminen248 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
250
3106
422
511
60
70
811
937
1011
113
120