Englanti, 2020

Englanti, 2020

  • Vastauksia 274 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 3594 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö274 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri269 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta262 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 59 s)
Osaaminen257 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 33 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
137
265
355
432
53
60
70
87
91
1030
1139
125