Uskonto, 2020

Uskonto, 2020

  • Vastauksia 77 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö77 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri77 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 16 s)
Pedagoginen toiminta75 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 0 s)
Osaaminen74 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 10 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
216
323
49
51
60
70
83
91
105
1110
121