Terveystieto, 2018

Terveystieto, 2018

  • Vastauksia 328 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö326 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri325 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta318 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen315 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
249
3116
441
515
60
70
824
947
1020
116
120