Fysiikka, 2023

Fysiikka, 2023

  • Vastauksia 72 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.9.2022 - 22.9.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 2101 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö72 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri67 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 48 s)
Pedagoginen toiminta69 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen66 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
217
315
410
519
60
70
80
91
100
110
120