Yhteiskuntaoppi, 2018

Yhteiskuntaoppi, 2018

  • Vastauksia 270 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö264 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri264 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 25 s)
Pedagoginen toiminta262 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 31 s)
Osaaminen264 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 37 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
116
251
3101
425
514
60
70
811
927
1017
117
121