Psykologia, 2017

Psykologia, 2017

  • Vastauksia 53 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö53 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri53 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 15 s)
Pedagoginen toiminta53 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 23 s)
Osaaminen53 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
21
316
44
52
60
70
82
90
109
1115
122