Biologia, 2018

Biologia, 2018

  • Vastauksia 285 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö281 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri279 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 44 s)
Pedagoginen toiminta275 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 43 s)
Osaaminen271 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 9 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
246
3106
432
510
60
70
819
929
1017
119
122