Saksa, 2018

Saksa, 2018

  • Vastauksia 235 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö234 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri233 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 50 s)
Pedagoginen toiminta232 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 27 s)
Osaaminen229 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
238
385
428
513
60
70
810
924
1013
114
122