Ruotsi, 2018

Ruotsi, 2018

  • Vastauksia 506 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö501 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri499 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta493 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 16 s)
Osaaminen493 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
125
286
3174
449
527
60
70
828
965
1036
1114
122