Ranska, 2018

Ranska, 2018

  • Vastauksia 124 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö122 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri122 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 50 s)
Pedagoginen toiminta119 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen119 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
221
344
417
55
60
70
84
911
109
112
120