Maantieto / maantiede, 2018

Maantieto / maantiede, 2018

  • Vastauksia 264 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö260 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri259 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta255 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 41 s)
Osaaminen252 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 6 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
248
391
429
58
60
70
817
928
1018
119
121