Ranska, 2017

Ranska, 2017

  • Vastauksia 150 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö150 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Toimintakulttuuri148 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta148 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 24 s)
Osaaminen145 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 20 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
222
344
421
52
60
70
83
99
1020
1123
122