Saksa, 2021

Saksa, 2021

  • Vastauksia 83 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3862 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö83 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri81 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 3 s)
Pedagoginen toiminta80 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 10 s)
Osaaminen76 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
22
312
410
50
60
70
82
91
109
1145
120