Suomi toisena kielenä (S2), 2017

Suomi toisena kielenä (S2), 2017

  • Vastauksia 214 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö214 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri211 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta209 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 41 s)
Osaaminen205 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 15 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
227
371
415
54
60
70
810
910
1026
1139
123