Suomi toisena kielenä (S2), 2021

Suomi toisena kielenä (S2), 2021

  • Vastauksia 99 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3862 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö99 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri95 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta98 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen96 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
23
33
410
50
60
70
87
92
102
1169
120