Fysiikka, 2018

Fysiikka, 2018

  • Vastauksia 563 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö552 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri548 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta540 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen541 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
124
2110
3199
449
528
63
70
843
954
1034
1118
121